نماد بورسی چیست؟

تقسیم بندی شرکت ها در بورس چگونه است؟

نماد شرکت ها در بازار سهام چیست؟

نماد بورسی

نماد بورسی چیست؟

در بورس‌های جهان برای اینکه راحت‌تر بشود اسم هر شرکت را نام برد یک نماد به آن اختصاص می‌دهند یک نماد که از چند کاراکتر کوچک و از چند حرف کم تشکیل شده است به نام نماد بورسی. در بورس ایران هم همین طور است شرکت‌ها در بورس یک تقسیم‌بندی کلی دارند و هر‌کدام از آنها در یک گروهی هستند مثلا:

در گروه بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها ، شرکت‌های خودرویی، شرکت‌های قندی، شرکت‌های سیمانی، کاشی و سرامیک و گروه‌های دیگر…

نماد هرکدام از این شرکت‌ها در گروهی که هستند با یک حرف خاصی شروع می‌شود اما استثناهایی هم وجود دارد. مثلا در گروه خودرویی ابتدای حرف هر کدام از این نمادها با حرف ( خ ) شروع می‌شود مثلا :

به ایران خودرو می‌گویند خودرو و یا به شرکت سایپا می‌گویند خساپا به شرکت زامیاد می‌گویند خزامیا.

این فیلم آموزشی را ببینید: آموزش سایت TSETMC (سایت مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای سهام)

گروه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری با حرف (و) شروع می‌شوند برای مثال:

نماد بانک پاسارگاد، وپاسار ، نماد بانک اقتصاد‌نوین، ونوین هستش، نماد بانک تجارت، وتجارت و نماد بانک ملت، وبملت نام دارد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم با این حرف شروع می‌شوند مثلا :

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، وبهمن، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، ونیکی و سرمایه‌گذاری سایپا، وساپا.

حالا چند مثال هم در مورد شرکت‌های قندی می‌زنیم برای مثال:

شرکت قند لرستان، قلرست و شرکت قند نیشاور، قنیشا.

پس از این به بعد اگر بخواهیم در مورد سهم شرکتی صحبت کنیم می‌توانیم از نماد بورسی آن شرکت استفاده کنیم، اصولا آدم‌های بورسی با این نمادها راجب آن صحبت می‌کنند و این برایشان به یک عادت تبدیل شده مثلا می‌گویند:

قنیشا چطوره؟ خودرو خریدم و یا…؟

به کارگزارشان زنگ می‌زنند و می‌گویند که می‌خواهم خساپا بخرم
یا اینکه برای خرید در سیستم آنلاین معاملات سریع تایپ می‌کنند خزامیا و خریدشان را انجام می‌دهند. (برای دریافت کد بورسی و خرید‌ و‌ فروش آنلاین اینجا را کلیک کنید)

کد بورسی برای خرید و فروش آنلاین سهام ندارید؟ و یا آنرا فراموش کرده‌اید؟

در بورس‌های بین المللی هم به همین شکل است برای مثال:

شرکت Google  نمادش هست GOOG این نماد روزی که شرکت می‌خواهد تازه وارد بورس شود با هماهنگی سازمان بورس انتخاب می‌شود و همیشه به همین نام در بورس فعالیت می‌کند.

لیست نماد و نام شرکت‌های بورس و فرابورس

دکمه + را از جدول زیر بزنید و لیست نماد همه‌ی شرکت‌ها را مشاده کنید.

لیست نام و نماد شرکت‌های بورسی

لیست نام و نماد شرکت‌های بورسی

نمادنام شرکت
فرآورفرآوري‌موادمعدني‌ايران‌
وآذرسرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
غدامخوراك‌ دام‌ پارس‌
وسپهسرمايه‌گذاري‌ سپه‌
غدشتدشت‌ مرغاب‌
خزاميازامياد
وتوصاسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
وايرانليزينگ ايرانيان
كدمامعدني‌ دماوند
تكنوتكنوتار
حتايدتايدواترخاورميانه
رتكوكنترل‌خوردگي‌تكين‌كو
ثمسكنسرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
دلرداروسازي‌ اكسير
سخاشسيمان‌خاش‌
سفانوسيمان فارس نو
سارابسيمان‌ داراب‌
كسراسراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
فخاسفولاد خراسان
خپويشسازه‌ پويش‌
كاماباما
زمگساكشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
لپارسپارس‌ الكتريك‌
دسبحانسبحان دارو
ثشرقسرمايه گذاري مسكن شمال شرق
غمهراتوليدي‌مهرام‌
وملتسرمايه‌گذاري‌ملت‌
سشمالسيمان‌ شمال‌
وپخشداروپخش‌ (هلدينگ‌
پكويركوير تاير
ورناسرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
وخارزمسرمايه گذاري خوارزمي
خمحورتوليدمحورخودرو
شاراكپتروشيمي شازند
شپناپالايش نفت اصفهان
دزهراويداروسازي‌زهراوي‌
كطبسذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌
فسپاگروه‌صنعتي‌سپاهان‌
پارسيانبيمه پارسيان
وپاساربانك پاسارگاد
كپارسكاشي‌ پارس‌
سصفهاسيمان‌اصفهان‌
وسكابسرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان
كهرامتوليدي‌گرانيت‌بهسرام‌
ولملتواسپاري ملت
دسيناداروسازي‌ سينا
شپاكساپاكسان‌
شپتروپتروشيمي‌ آبادان‌
وبيمهسرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
سرودسيمان‌شاهرود
داسوهداروسازي‌ اسوه‌
سصوفيسيمان‌ صوفيان‌
ملتبيمه ملت
وبشهرتوسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
شنفتنفت‌ پارس‌
سنيرسيمان‌ سفيد ني‌ريز
قهكمتقندهكمتان‌
سيلامسيمان‌ ايلام‌
خلنتلنت‌ ترمزايران‌
پرديسسرمايه گذاري پرديس
قزوينكارخانجات‌ قند قزوين‌
سكرماسيمان‌ كرمان‌
سفارسسيمان فارس و خوزستان
تمحركهماشين‌سازي‌نيرومحركه‌
سارومسيمان‌اروميه‌
حپتروحمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام
كخاكصنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌
شاملامعدني‌ املاح‌ ايران‌
غبهنوشبهنوش‌ ايران‌
خمهرمهركام‌پارس‌
وتوسمسرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
ثاختبين‌المللي‌توسعه‌ساختمان
فمرادآلومراد
كچادمعدني‌وصنعتي‌چادرملو
وبهمنسرمايه‌گذاري‌بهمن‌
دفرافرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
غپينوپارس‌ مينو
خكمككمك‌فنرايندامين‌
تايراتراكتورسازي‌ايران‌
كفپارسفرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌
دكيميكيميدارو
كنورتوسعه معدني و صنعتي صبانور
بنيرونيروترانس‌
كسرامپارس‌ سرام‌
شپديسپتروشيمي پرديس
فاراكماشين‌ سازي‌ اراك‌
وليزليزينگ‌ايران‌
بموتوموتوژن‌
درازكدارويي‌ رازك‌
حتوكاحمل‌ونقل‌توكا
غگلگلوكوزان‌
بكامكارخانجات توليدي شهيد قندي
شبهرننفت‌ بهران‌
كرويتوسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
ختراكريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
ولغدرليزينگ‌خودروغدير
پكرمانگروه‌ صنعتي‌ بارز
دكوثرداروسازي‌ كوثر
پارسانگسترش نفت و گاز پارسيان
سكارونسيمان‌ كارون‌
كفرافراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌
چافستافست‌
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
كترامتوليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌
چكاوهصنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
غالبرلبنيات‌كالبر
كساوهصنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا
فارسصنايع پتروشيمي خليج فارس
فلاميلاميران‌
ونيكيسرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
وساختسرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
وغديرسرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
خبهمنگروه‌بهمن‌
سشرقسيمان‌ شرق‌
سدشتصنايع سيمان دشتستان
سدورسيمان‌ دورود
شكربنكربن‌ ايران‌
مبينپتروشيمي مبين
ركيشكارت اعتباري ايران كيش
خفنرفنرسازي‌خاور
كساپاسايپاشيشه‌
وبوعليسرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
غسالمسالمين‌
حفاريحفاري شمال
فخوزفولاد خوزستان
كسعديكاشي‌ سعدي‌
دلقمادارويي‌ لقمان‌
سهرمزسيمان‌هرمزگان‌
تيپيكوسرمايه گذاري دارويي تامين
مابيمه ما
نمرينوايران‌ مرينوس‌
قشرينقند شيرين‌ خراسان‌
لبوتانگروه‌صنعتي‌بوتان‌
فجامجام‌دارو
سترانسيمان‌ تهران‌
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
شسيناصنايع‌شيميايي‌سينا
غگرجيبيسكويت‌ گرجي‌
غشانشيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
خوسازمحورسازان‌ايران‌خودرو
كحافظكاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌
جمپتروشيمي جم
سبهانسيمان‌ بهبهان‌
كلوندكاشي‌ الوند
خزرفنرسازي‌زر
ثنوسانوسازي‌وساختمان‌تهران‌
وپارسبانك‌پارسيان‌
دجابرداروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
واتيسرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
دشيميشيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
خچرخشچرخشگر
سمازنسيمان‌مازندران‌
ونفتسرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
غپاكلبنيات‌ پاك‌
قنقشقندنقش‌جهان‌
خودرو2ايران‌ خودرو
دتمادتوليدمواداوليه‌داروپخش‌
فاماصنعتي‌ آما
ساربيلسيمان آرتا اردبيل
غاذركشت‌وصنعت‌پياذر
شبندرپالايش نفت بندرعباس
فمليملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌
سپاهاسيمان‌سپاهان‌
كگلمعدني و صنعتي گل گهر
شيرانس. صنايع‌شيميايي‌ايران
قشكرشكرشاهرود
وصندوقسرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سيدكوسرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
وساپاسرمايه‌گذاري‌ سايپا
قشهدشهد
شپمچاپارس‌ پامچال‌
كرماشاصنايع پتروشيمي كرمانشاه
فاذرصنايع‌ آذرآب‌
شيرازپتروشيمي‌شيراز
شلعابلعابيران‌
خمحركهنيرو محركه‌
دروزداروسازي‌ روزدارو
قصفهاقنداصفهان‌
رانفورخدمات‌انفورماتيك‌
شدوصدوده‌ صنعتي‌ پارس‌
فولاژفولاد آلياژي ايران
رتاپتجارت الكترونيك پارسيان
سفارسيمان‌فارس‌
سهگمتسيمان‌هگمتان‌
فجرفولاد اميركبيركاشان
ومليگروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌
پتايرايران‌ تاير
سخوزسيمان خوزستان
خاذينسايپاآذين‌
خپارسپارس‌ خودرو
غبشهرصنعتي‌ بهشهر
كبافقمعادن‌ بافق‌
قمروقند مرودشت‌
دسبحاگروه دارويي سبحان
شفارسصنايع‌ شيميايي‌ فارس‌
شگلگلتاش‌
غچينكشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
خساپاسايپا
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
ولساپاليزينگ رايان‌ سايپا
خرينگرينگ‌سازي‌مشهد
بفجرپتروشيمي فجر
فولادفولاد مباركه اصفهان
بترانسايران‌ ترانسفو
وصناگروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
وتوكاسرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ
وخاوربانك خاورميانه
بسويچپارس‌سويچ‌
واعتبارسرمايه گذاري اعتبار ايران
وكاربانك‌ كارآفرين‌
وبانكسرمايه گذاري گروه توسعه ملي
دانابيمه دانا
غنوشنوش‌ مازندران‌
فلولهلوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
شبريزپالايش نفت تبريز
خگسترگسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
دعبيدلابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
شسپانفت سپاهان
كاذرفرآورده‌هاي‌نسوزآذر
وغدير2سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
وانصاربانك انصار
دامينداروسازي‌ امين‌
ختوررادياتور ايران‌
كمنگنزمعادن‌منگنزايران‌
آسيابيمه آسيا
خكاوهسايپا ديزل‌
سغربسيمان‌غرب‌
واميدگروه مديريت سرمايه گذاري اميد
غمارگمارگارين‌
چكارنكارتن‌ ايران‌
فسربملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌
فروسفروسيليس‌ ايران‌
وتوشهسرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌
كچينيچيني‌ ايران
لسرماسرما آفرين‌
فنوردنوردوقطعات‌ فولادي‌
دفاراداروسازي‌ فارابي‌
قلرستقند لرستان‌
كرازيكارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
خموتورموتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
وصنعتسرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
كپشيرپشم‌شيشه‌ايران‌
پلاسكپلاسكوكار
فنوالنورد آلومينيوم‌
والبرسرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
خكارايركا پارت صنعت
وپتروسرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌
ثابادتوريستي ورفاهي آبادگران ايران
غشاذرپگاه‌آذربايجان‌غربي‌
نبروجنساجي‌ بروجرد
دالبرالبرزدارو
حكشتيكشتيراني جمهوري اسلامي ايران
سقاينسيمان‌ قائن‌
شپارسبين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌
دابورداروسازي‌ ابوريحان‌
غشصفاشيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
شكلرنيروكلر
تكشاگسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌
ونيروسرمايه‌گذاري‌نيرو
پاكشوگروه صنعتي پاكشو
بالبركابل‌ البرز
لابساآبسال‌
قنيشاقند نيشابور
ثشاهدسرمايه‌ گذاري‌ شاهد
پاساايران‌ياساتايرورابر
خشرقالكتريك‌ خودرو شرق‌
چفيبرفيبر ايران‌
شفنپتروشيمي فناوران
سكردسيمان كردستان
لخزرپارس‌ خزر
خودروايران‌ خودرو
مدارانداده‌پردازي‌ايران‌
سبجنوسيمان‌ بجنورد
ددامداروسازي زاگرس فارمد پارس
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
فاسمينكالسيمين‌
فباهنرمس‌ شهيدباهنر
قپيرافرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
خاورايران‌ خودروديزل‌
كهمداشيشه‌ همدان‌
سخزرسيمان‌ خزر
كماسهتامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌
شفاراپتروشيمي‌فارابي‌
داروكارخانجات‌داروپخش‌
وتوستوسعه‌شهري‌توس‌گستر
فپنتاسپنتا
همراهشركت ارتباطات سيار ايران
ديرانايران‌دارو
پترولگروه پتروشيمي س. ايرانيان
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
بكابصنايع‌جوشكاب‌يزد
البرزبيمه البرز
ختوقاقطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
دپارسپارس‌ دارو
شخاركپتروشيمي‌ خارك‌
ولصنمليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

لیست نام و نماد شرکت‌های فرابورسی

 لیست شرکتهای عضو فرابورس به تفکیک صنعت

نمادنام شرکتبازارگروه صنعت
مارونپتروشیمی مارونبازار دوممحصولات شيميايي
زاگرسپتروشیمی زاگرسبازار دوممحصولات شيميايي
شکبیرپتروشیمی امیرکبیربازار پایهمحصولات شيميايي
خراسانشرکت پتروشیمی خراسانبازار دوممحصولات شيميايي
شوشهنکل پاک وشبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شجمصنایع پتروشیمی تخت جمشیدبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شلردکود شیمیایی اوره لردگانبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
زنجانصنایع پتروشیمی زنجانبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
دارابپتروشیمی داراببازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشتبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
فساپتروشیمی فسابازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شصفهاپتروشیمی اصفهانبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
ممسنیپتروشیمی ممسنیبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
جهرمپتروشیمی جهرمبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
کازروپتروشیمی کازرونبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهانبازار دوممحصولات شيميايي
سایناصنایع بهداشتی ساینابازار دوممحصولات شيميايي
شستانپتروشیمی گلستانبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شکفکفبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شتولیتولیپرسبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شرنگیشیمیایی رنگینبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
شسمتولید سموم علف کشبازار پایه توافقیمحصولات شيميايي
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانهبازار اولفلزات اساسي
هرمزفولاد هرمزگان جنوببازار دومفلزات اساسي
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهانبازار دومفلزات اساسي
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفعبازار دومفلزات اساسي
فاهوازنورد و لوله اهوازبازار پایه توافقیفلزات اساسي
فوکافولاد کاویانبازار پایه توافقیفلزات اساسي
فزرینزرین معدن آسیابازار دومفلزات اساسي
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گسترانبازار دومفلزات اساسي
زنگانصنعت روی زنگانبازار دومفلزات اساسي
وسدیدگروه صنعتیسدیدبازار پایه توافقیفلزات اساسي
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزدبازار اولفلزات اساسي
فالومآلومتکبازار پایه توافقیفلزات اساسي
فسدیدلولهوتجهیزات سدیدبازار پایه توافقیفلزات اساسي
فافزافولاد افزا سپاهانبازار پایه توافقیفلزات اساسي
وآیندبانک آیندهبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وشهربانک شهربازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
ومهربانک مهر اقتصادبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
دیبانک دیبازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سامانبانک سامانبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وزمینبانک ایران زمینبازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردشبانک گردشگریبازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزیبازار دومبانكها و موسسات اعتباري
ومللشرکت اعتباری مللبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وقوامبانک قوامینبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
سمایهبانک سرمایهبازار اولبانكها و موسسات اعتباري
حکمتبانک حکمت ایرانیانبازار دومبانكها و موسسات اعتباري
ونوراعتباری نوربازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
توسعهاعتباری توسعهبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
وسالتبانک قرض الحسنه رسالتبازار پایه توافقیبانكها و موسسات اعتباري
شترانپالایش نفت تهرانبازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوانپالایش نفت لاوانبازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرازپالایش نفت شیرازبازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانلنفت ایرانولبازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاسنفت پاسارگادبازار دومفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگتجهیزنیرویزنگانبازار پایه توافقیفرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
دماوندتولید نیروی برق دماوندبازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپناتولید برق عسلویه مپنابازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهورمدیریت انرژی امید تابان هوربازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
دماوندتولید نیروی برق دماوندبازار پایه توافقیعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بپاسبیمه پاسارگادبازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثربیمه کوثربازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکایبیمه اتکایی ایرانیانبازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمانبیمه آرمانبازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودیبیمه دیبازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکامشرکت بیمه اتکایی امینبازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازیبیمه رازیبازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفریبیمه کارآفرینبازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمدبیمه سرمدبازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسینبیمه سینابازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بسامابیمه سامانبازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوینبیمه نوینبازار پایهبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنوبیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)بازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهنبیمه میهنبازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاونبیمه تعاونبازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظبیمه حافظبازار پایه توافقیبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آریانسرمایه گذاری پارس آریانبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
سنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوینبازار پایهسرمايه گذاريها
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امیدبازار اولسرمايه گذاريها
وسبحانسرمایه گذاری سبحانبازار اولسرمايه گذاريها
وداناسرمایه گذاری دانایان پارسبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وکادوتکادوبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وآرینشرکت توسعه اقتصادی آرینبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیانبازار اولسرمايه گذاريها
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزبازار دومسرمايه گذاريها
وایراسرمایه گذاری صنایع ایرانبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
فلاتگروه صنایع معادن فلات ایرانیانبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستانبازار دومسرمايه گذاريها
وجامیسرمایه گذاری جامیبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
وشمالس. چشم انداز توسعه شمالبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
معیارسرمایه گذاری معیار صنعت پارسبازار پایه توافقیسرمايه گذاريها
کیسونشرکت کیسونبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمراعمران و توسعه شاهدبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشهبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمانبازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیسبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهرانبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرببازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پآ.س.پبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوندبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرودسرمایهگذاری مسکن زاینده رودبازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنامس ساختمانی ب نام آوران مهندسیبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنورسرمایه گذاری کوه نوربازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزویشرکت عمران و سازندگی قزوینبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفاشرکت ساختمان اصفهانبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوزسرمایه گذاری و توسعه خوزستانبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوانتامین مسکن جوانانبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرسسرمایه گذاری توسعه عمران زاگرسبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتماس. ساختمانی اعتماد گستربازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوساس.توسعه و عمران استان اردبیلبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظامس. ساختمانی نظام مهندسی ایرانبازار پایه توافقیانبوه سازي، املاك و مستغلات
وسناسرمایه گذاری نیروگاهی ایرانبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمهبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وکاسپیناعتباری کاسپینبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهانبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنوسرمایه گذاری ساختمانی نوینبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارسسرمایه گذاری ارس صبابازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصااحیاء صنایع خراسانبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوقسرمایه گذاری وثوق امینبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولاناشرکت لیزینگ آریا دانابازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولرازلیزینگ رازیبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوسس.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریالبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشانس. فنی و مهندسی مشانیربازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفرسرمایه گذاری ارزش آفرینانبازار پایه توافقیواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
شتهرانداروسازی تهران شیمیبازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
کاسپینداروسازی کاسپین تامینبازار اولمواد و محصولات دارويي
دتولیدداروسازی تولید داروبازار اولمواد و محصولات دارويي
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژیبازار دوممواد و محصولات دارويي
دحاویالحاویبازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
پخشپخش البرزبازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهرانداروسازی تهران داروبازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
کی بی سیشرکت کی بی سیبازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالکبازار دوممواد و محصولات دارويي
دشیریشیرین داروبازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
دقاضیداروسازی شهید قاضیبازار پایه توافقیمواد و محصولات دارويي
توریلتوکاریلبازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینابازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریلریل پردازسیربازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیانبازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندردریایی و کشتیرانی خط دریابندربازار پایه توافقیحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشارهشاد سپاهان (سهامی عامبازار پایه توافقیحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
غصینوصنعتی مینوبازار پایهمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگانبازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاکصنعتی بهپاکبازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارسبازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسانبازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستانبازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرقبازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکوشوکو پارسبازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوانکیوانبازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غنابروغن نباتی ناببازار پایه توافقیمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خدیزلبهمن دیزلبازار دومخودرو و ساخت قطعات
خکاشاتولید خودرو سایپا کاشانبازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
خلیبلمالیبل سایپابازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
تشتادصنایع تولیدی اشتاد ایرانبازار پایه توافقیخودرو و ساخت قطعات
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آوربازار اولخودرو و ساخت قطعات
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگیبازار اولهتل و رستوران
گکیشتوریستی ورفاهی آبادگران کیشبازار پایه توافقیهتل و رستوران
گپارسامور رفاهی کارگزاران پارسبازار پایه توافقیهتل و رستوران
سیستمهمکاران سیستمبازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
فن آواگروه فن آوابازار پایهرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افراافرانتبازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمیبازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
پارتامجتمعصنعتیآرتاویلتایربازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پلولهگازلولهبازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پشاهنتولیدی پلاستیک شاهینبازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
پلاستکارخانجات تولیدی پلاستیرانبازار پایه توافقیلاستيك و پلاستيك
قاسمقاسم ایرانبازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاهبازار پایه توافقیخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
سمتازسیمان ممتازان کرمانبازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سجاممجتمع سیمان غرب آسیابازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
ساروجبین المللی ساروج بوشهربازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سبزواسیمان لار سبزواربازار اولسيمان، آهك و گچ
سباقرسیمان باقرانبازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
کایگچایران گچبازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سخوافسیمان مجد خوافبازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سلارشرکت سیمان لارستانبازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
سخرمشرکت سیمان خرم آبادبازار پایه توافقیسيمان، آهك و گچ
خصدراصنعتی دریایی ایرانبازار پایه توافقیپيمانكاري صنعتي
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهنبازار اولپيمانكاري صنعتي
کقزویشیشه قزوینبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکابازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کورزورزیرانبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیاشرکت مواد ویژه لیابازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کبادهتولید خاک نسوزاستقلال آبادهبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآورفرآورده های سیمان شرقبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کاربازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایراایرانیتبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسیشرکت فارسیت اهوازبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگنتولیدی و صنعتی آبگینهبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتاایتالرانبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذریآذریتبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمیپرمیتبازار پایه توافقیساير محصولات كاني غيرفلزي
حخزرکشتیرانی دریای خزربازار دومحمل و نقل آبي
حاریاکشتیرانی آریابازار پایه توافقیحمل و نقل آبي
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارسبازار دوممحصولات كاغذي
چکارمکارتن مشهدبازار پایه توافقیمحصولات كاغذي
چبسپابسته بندی پارسبازار پایه توافقیمحصولات كاغذي
تپکوتولید تجهیزات سنگین هپکوبازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
لازماکارخانه های صنعتی آزمایشبازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
لخانهلوازم خانگی پارسبازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تفیرومهندسی فیروزابازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تراکماشینآلات صنعتی تراکتورسازیبازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
تپمپستولیدی پمپ پارس (سهامی عام)بازار پایه توافقیماشين آلات و تجهيزات
اپردازآتیه داده پردازبازار دوماطلاعات و ارتباطات
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبسبازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرودبازار دوماستخراج زغال سنگ
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحالبازار دومقند و شكر
قیستوشرکت قند بیستونبازار پایه توافقیقند و شكر
قشیرقند شیروان قوچان و بجنوردبازار دومقند و شكر
قجامفرآوردههای غذایی وقندتربتجامبازار پایه توافقیقند و شكر
قارومقند ارومیهبازار پایه توافقیقند و شكر
تجارگسترش تجارت و سرمایه ایرانیانبازار پایهتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکسبازار پایه توافقیتجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهانبازار دومزراعت و خدمات وابسته
تلیسهدامداری تلیسه نمونهبازار دومزراعت و خدمات وابسته
آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارسبازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
آبینکشت و صنعت آبشیرینبازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
کورزیسرمایه گذاری کشاورزی ایرانبازار پایه توافقیزراعت و خدمات وابسته
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگبازار اولساير واسطه گريهاي مالي
لکماکارخانجاتمخابراتیایرانبازار پایه توافقیساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیامگسترش صنایع پیامبازار پایه توافقیساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآببازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فسلیرسولیرانبازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فبیرابسته بندی ایرانبازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فبستمصنایع بستهبندی مشهدبازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
فجوشجوش و اکسیژن ایرانبازار پایه توافقیساخت محصولات فلزي
بایکاکارخانجات کابلسازی ایرانبازار پایه توافقیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرونیرو سرمایهبازار پایهماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتککارخانجات کابل سازی تکبازار پایه توافقیماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کردچینی کردبازار پایه توافقیكاشي و سراميك
کصدفکاشی صدف سرام استقلال آبادهبازار پایه توافقیكاشي و سراميك
بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلادبازار پایه توافقیتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
تپولامهندسی مرآت پولادبازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
تاباتابان نیرو سپاهانبازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
خفولاخدمات فنی فولاد یزدبازار پایه توافقیخدمات فني و مهندسي
تکنارمجتمع معادن مس تکناربازار پایهاستخراج کانه هاي فلزي
نخویکارخانجات نساجی خویبازار پایه توافقیمنسوجات
نتوسپشم بافی توسبازار پایه توافقیمنسوجات
نشارکارخانجات پشمبافی افشار یزدبازار پایه توافقیمنسوجات
چنوپانیوپان 22 بهمنبازار پایه توافقیمحصولات چوبي

برچسب: لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , لیست شرکتهای بورس به تفکیک صنعت , لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی , تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران , تعداد شرکت های بورس ایران , لیست شرکت های فرابورس , صنایع موجود در بورس , لیست شرکت های بورس اوراق بهادار , نماد شرکت ها , لیست صنایع بورسی , تعداد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار , تعداد شرکت های بورس ایران

11 پاسخ
 1. حسین بارمحمدی
  حسین بارمحمدی says:

  با سپاس از مطالب ارزشمندحضرتعالی.خداوند شماراعاقبت بخیر کند.اموزه های شما برای اشخاصی مانند این حقیر که به علت مشکلات جسمی قادر به حضور ذرمحضروکلاس عالی نمی باشندبی نهایت پرباروقبل تقدیر است.سلامت وسرافراز باشیدگلم .

  پاسخ
 2. Fatima
  Fatima says:

  سلام خدمت شما جناب ثقفی خسته نباشید وممنون از اینکه اطلاعات خودتون رو نشرمیدهید.امام علی ع میفرمایند زکات علم نشر آن است احسنت به شما

  پاسخ
 3. سلمان محمدزاده
  سلمان محمدزاده says:

  با سلام و احترام من روی بسته رایگان آموزشی شما درخواست کردم و اطلاعات و نشانی پست الکترونیک خودرا دادم ولی بسته آموزشی برای من فرستاد نشد لطفا راهنمایی فرمایید.

  پاسخ
 4. پوريا
  پوريا says:

  با سلام
  پیشوند گ مربوط به چه گروه از صنایع هست؟ در بورس یه سابقه با گ بیشتر ندیدم . مربوط به گردشگری کیش. حالا یه عرضه اولی داریم به اسم گکوثر.چی هست؟

  پاسخ

تعقیب

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  Want to join the discussion?
  Feel free to contribute!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  [تعداد: 5    میانگین: 3/5]