نماد بورسی چیست؟

تقسیم بندی شرکت ها در بورس چگونه است؟

نماد شرکت ها در بازار سهام چیست؟

نماد بورسی

نماد بورسی چیست؟

در بورس‌های جهان برای اینکه راحت‌تر بشود اسم هر شرکت را نام برد یک نماد به آن اختصاص می‌دهند یک نماد که از چند کاراکتر کوچک و از چند حرف کم تشکیل شده است به نام نماد بورسی. در بورس ایران هم همین طور است شرکت‌ها در بورس یک تقسیم‌بندی کلی دارند و هر‌کدام از آنها در یک گروهی هستند مثلا:

در گروه بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها ، شرکت‌های خودرویی، شرکت‌های قندی، شرکت‌های سیمانی، کاشی و سرامیک و گروه‌های دیگر…

نماد هرکدام از این شرکت‌ها در گروهی که هستند با یک حرف خاصی شروع می‌شود اما استثناهایی هم وجود دارد. مثلا در گروه خودرویی ابتدای حرف هر کدام از این نمادها با حرف ( خ ) شروع می‌شود مثلا :

به ایران خودرو می‌گویند خودرو و یا به شرکت سایپا می‌گویند خساپا به شرکت زامیاد می‌گویند خزامیا.

این فیلم آموزشی را ببینید: آموزش سایت TSETMC (سایت مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای سهام)

گروه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری با حرف (و) شروع می‌شوند برای مثال:

نماد بانک پاسارگاد، وپاسار ، نماد بانک اقتصاد‌نوین، ونوین هستش، نماد بانک تجارت، وتجارت و نماد بانک ملت، وبملت نام دارد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم با این حرف شروع می‌شوند مثلا :

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، وبهمن، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، ونیکی و سرمایه‌گذاری سایپا، وساپا.

حالا چند مثال هم در مورد شرکت‌های قندی می‌زنیم برای مثال:

شرکت قند لرستان، قلرست و شرکت قند نیشاور، قنیشا.

پس از این به بعد اگر بخواهیم در مورد سهم شرکتی صحبت کنیم می‌توانیم از نماد بورسی آن شرکت استفاده کنیم، اصولا آدم‌های بورسی با این نمادها راجب آن صحبت می‌کنند و این برایشان به یک عادت تبدیل شده مثلا می‌گویند:

قنیشا چطوره؟ خودرو خریدم و یا…؟

به کارگزارشان زنگ می‌زنند و می‌گویند که می‌خواهم خساپا بخرم
یا اینکه برای خرید در سیستم آنلاین معاملات سریع تایپ می‌کنند خزامیا و خریدشان را انجام می‌دهند. (برای دریافت کد بورسی و خرید‌ و‌ فروش آنلاین اینجا را کلیک کنید)

کد بورسی برای خرید و فروش آنلاین سهام ندارید؟ و یا آنرا فراموش کرده‌اید؟

در بورس‌های بین المللی هم به همین شکل است برای مثال:

شرکت Google  نمادش هست GOOG این نماد روزی که شرکت می‌خواهد تازه وارد بورس شود با هماهنگی سازمان بورس انتخاب می‌شود و همیشه به همین نام در بورس فعالیت می‌کند.

لیست نماد و نام شرکت‌های بورس و فرابورس

دکمه + را از جدول زیر بزنید و لیست نماد همه‌ی شرکت‌ها را مشاده کنید.

لیست نام و نماد شرکت‌های بورسی

نماد نام شرکت
فرآور فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌
وآذر سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
غدشت دشت‌ مرغاب‌
خزاميا زامياد
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
وايران ليزينگ ايرانيان
كدما معدني‌ دماوند
تكنو تكنوتار
حتايد تايدواترخاورميانه
رتكو كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو
ثمسكن سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
دلر داروسازي‌ اكسير
سخاش سيمان‌خاش‌
سفانو سيمان فارس نو
ساراب سيمان‌ داراب‌
كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
فخاس فولاد خراسان
خپويش سازه‌ پويش‌
كاما باما
زمگسا كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
لپارس پارس‌ الكتريك‌
دسبحان سبحان دارو
ثشرق سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
غمهرا توليدي‌مهرام‌
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
سشمال سيمان‌ شمال‌
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
پكوير كوير تاير
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي
خمحور توليدمحورخودرو
شاراك پتروشيمي شازند
شپنا پالايش نفت اصفهان
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
كطبس ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌
فسپا گروه‌صنعتي‌سپاهان‌
پارسيان بيمه پارسيان
وپاسار بانك پاسارگاد
كپارس كاشي‌ پارس‌
سصفها سيمان‌اصفهان‌
وسكاب سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان
كهرام توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌
ولملت واسپاري ملت
دسينا داروسازي‌ سينا
شپاكسا پاكسان‌
شپترو پتروشيمي‌ آبادان‌
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
سرود سيمان‌شاهرود
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
ملت بيمه ملت
وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
شنفت نفت‌ پارس‌
سنير سيمان‌ سفيد ني‌ريز
قهكمت قندهكمتان‌
سيلام سيمان‌ ايلام‌
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
پرديس سرمايه گذاري پرديس
قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
سكرما سيمان‌ كرمان‌
سفارس سيمان فارس و خوزستان
تمحركه ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌
ساروم سيمان‌اروميه‌
حپترو حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام
كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌
شاملا معدني‌ املاح‌ ايران‌
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
خمهر مهركام‌پارس‌
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
ثاخت بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان
فمراد آلومراد
كچاد معدني‌وصنعتي‌چادرملو
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
غپينو پارس‌ مينو
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
تايرا تراكتورسازي‌ايران‌
كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌
دكيمي كيميدارو
كنور توسعه معدني و صنعتي صبانور
بنيرو نيروترانس‌
كسرام پارس‌ سرام‌
شپديس پتروشيمي پرديس
فاراك ماشين‌ سازي‌ اراك‌
وليز ليزينگ‌ايران‌
بموتو موتوژن‌
درازك دارويي‌ رازك‌
حتوكا حمل‌ونقل‌توكا
غگل گلوكوزان‌
بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
شبهرن نفت‌ بهران‌
كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
ولغدر ليزينگ‌خودروغدير
پكرمان گروه‌ صنعتي‌ بارز
دكوثر داروسازي‌ كوثر
پارسان گسترش نفت و گاز پارسيان
سكارون سيمان‌ كارون‌
كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌
چافست افست‌
پدرخش درخشان‌ تهران‌
كترام توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌
چكاوه صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
غالبر لبنيات‌كالبر
كساوه صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس
فلامي لاميران‌
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
وساخت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
وغدير سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
خبهمن گروه‌بهمن‌
سشرق سيمان‌ شرق‌
سدشت صنايع سيمان دشتستان
سدور سيمان‌ دورود
شكربن كربن‌ ايران‌
مبين پتروشيمي مبين
ركيش كارت اعتباري ايران كيش
خفنر فنرسازي‌خاور
كساپا سايپاشيشه‌
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
غسالم سالمين‌
حفاري حفاري شمال
فخوز فولاد خوزستان
كسعدي كاشي‌ سعدي‌
دلقما دارويي‌ لقمان‌
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
تيپيكو سرمايه گذاري دارويي تامين
ما بيمه ما
نمرينو ايران‌ مرينوس‌
قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
لبوتان گروه‌صنعتي‌بوتان‌
فجام جام‌دارو
ستران سيمان‌ تهران‌
ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
شسينا صنايع‌شيميايي‌سينا
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
كحافظ كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌
جم پتروشيمي جم
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
كلوند كاشي‌ الوند
خزر فنرسازي‌زر
ثنوسا نوسازي‌وساختمان‌تهران‌
وپارس بانك‌پارسيان‌
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
خچرخش چرخشگر
سمازن سيمان‌مازندران‌
ونفت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
غپاك لبنيات‌ پاك‌
قنقش قندنقش‌جهان‌
خودرو2 ايران‌ خودرو
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
فاما صنعتي‌ آما
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
شبندر پالايش نفت بندرعباس
فملي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌
سپاها سيمان‌سپاهان‌
كگل معدني و صنعتي گل گهر
شيران س. صنايع‌شيميايي‌ايران
قشكر شكرشاهرود
وصندوق سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سيدكو سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
قشهد شهد
شپمچا پارس‌ پامچال‌
كرماشا صنايع پتروشيمي كرمانشاه
فاذر صنايع‌ آذرآب‌
شيراز پتروشيمي‌شيراز
شلعاب لعابيران‌
خمحركه نيرو محركه‌
دروز داروسازي‌ روزدارو
قصفها قنداصفهان‌
رانفور خدمات‌انفورماتيك‌
شدوص دوده‌ صنعتي‌ پارس‌
فولاژ فولاد آلياژي ايران
رتاپ تجارت الكترونيك پارسيان
سفار سيمان‌فارس‌
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
فجر فولاد اميركبيركاشان
وملي گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌
پتاير ايران‌ تاير
سخوز سيمان خوزستان
خاذين سايپاآذين‌
خپارس پارس‌ خودرو
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
كبافق معادن‌ بافق‌
قمرو قند مرودشت‌
دسبحا گروه دارويي سبحان
شفارس صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌
شگل گلتاش‌
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
خساپا سايپا
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
ولساپا ليزينگ رايان‌ سايپا
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
بفجر پتروشيمي فجر
فولاد فولاد مباركه اصفهان
بترانس ايران‌ ترانسفو
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
وتوكا سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ
وخاور بانك خاورميانه
بسويچ پارس‌سويچ‌
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
وكار بانك‌ كارآفرين‌
وبانك سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
دانا بيمه دانا
غنوش نوش‌ مازندران‌
فلوله لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
شبريز پالايش نفت تبريز
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
شسپا نفت سپاهان
كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر
وغدير2 سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
وانصار بانك انصار
دامين داروسازي‌ امين‌
ختور رادياتور ايران‌
كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
آسيا بيمه آسيا
خكاوه سايپا ديزل‌
سغرب سيمان‌غرب‌
واميد گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
غمارگ مارگارين‌
چكارن كارتن‌ ايران‌
فسرب ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌
فروس فروسيليس‌ ايران‌
وتوشه سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌
كچيني چيني‌ ايران
لسرما سرما آفرين‌
فنورد نوردوقطعات‌ فولادي‌
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
قلرست قند لرستان‌
كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌
پلاسك پلاسكوكار
فنوال نورد آلومينيوم‌
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
خكار ايركا پارت صنعت
وپترو سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌
ثاباد توريستي ورفاهي آبادگران ايران
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
نبروج نساجي‌ بروجرد
دالبر البرزدارو
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
سقاين سيمان‌ قائن‌
شپارس بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
شكلر نيروكلر
تكشا گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
پاكشو گروه صنعتي پاكشو
بالبر كابل‌ البرز
لابسا آبسال‌
قنيشا قند نيشابور
ثشاهد سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
پاسا ايران‌ياساتايرورابر
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
چفيبر فيبر ايران‌
شفن پتروشيمي فناوران
سكرد سيمان كردستان
لخزر پارس‌ خزر
خودرو ايران‌ خودرو
مداران داده‌پردازي‌ايران‌
سبجنو سيمان‌ بجنورد
ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس
ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
فاسمين كالسيمين‌
فباهنر مس‌ شهيدباهنر
قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
خاور ايران‌ خودروديزل‌
كهمدا شيشه‌ همدان‌
سخزر سيمان‌ خزر
كماسه تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌
شفارا پتروشيمي‌فارابي‌
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
وتوس توسعه‌شهري‌توس‌گستر
فپنتا سپنتا
همراه شركت ارتباطات سيار ايران
ديران ايران‌دارو
پترول گروه پتروشيمي س. ايرانيان
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
البرز بيمه البرز
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
دپارس پارس‌ دارو
شخارك پتروشيمي‌ خارك‌
ولصنم ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

 لیست شرکتهای عضو فرابورس به تفکیک صنعت

نماد نام شرکت بازار گروه صنعت
مارون پتروشیمی مارون بازار دوم محصولات شيميايي
زاگرس پتروشیمی زاگرس بازار دوم محصولات شيميايي
شکبیر پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه محصولات شيميايي
خراسان شرکت پتروشیمی خراسان بازار دوم محصولات شيميايي
شوش هنکل پاک وش بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شلرد کود شیمیایی اوره لردگان بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
زنجان صنایع پتروشیمی زنجان بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
داراب پتروشیمی داراب بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
فسا پتروشیمی فسا بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شصفها پتروشیمی اصفهان بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
ممسنی پتروشیمی ممسنی بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
جهرم پتروشیمی جهرم بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
کازرو پتروشیمی کازرون بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان بازار دوم محصولات شيميايي
ساینا صنایع بهداشتی ساینا بازار دوم محصولات شيميايي
شستان پتروشیمی گلستان بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شکف کف بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شتولی تولیپرس بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شرنگی شیمیایی رنگین بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
شسم تولید سموم علف کش بازار پایه توافقی محصولات شيميايي
میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول فلزات اساسي
هرمز فولاد هرمزگان جنوب بازار دوم فلزات اساسي
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان بازار دوم فلزات اساسي
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع بازار دوم فلزات اساسي
فاهواز نورد و لوله اهواز بازار پایه توافقی فلزات اساسي
فوکا فولاد کاویان بازار پایه توافقی فلزات اساسي
فزرین زرین معدن آسیا بازار دوم فلزات اساسي
کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران بازار دوم فلزات اساسي
زنگان صنعت روی زنگان بازار دوم فلزات اساسي
وسدید گروه صنعتیسدید بازار پایه توافقی فلزات اساسي
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد بازار اول فلزات اساسي
فالوم آلومتک بازار پایه توافقی فلزات اساسي
فسدید لولهوتجهیزات سدید بازار پایه توافقی فلزات اساسي
فافزا فولاد افزا سپاهان بازار پایه توافقی فلزات اساسي
وآیند بانک آینده بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
وشهر بانک شهر بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
ومهر بانک مهر اقتصاد بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
دی بانک دی بازار دوم بانكها و موسسات اعتباري
سامان بانک سامان بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
وزمین بانک ایران زمین بازار دوم بانكها و موسسات اعتباري
وگردش بانک گردشگری بازار دوم بانكها و موسسات اعتباري
وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی بازار دوم بانكها و موسسات اعتباري
وملل شرکت اعتباری ملل بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
وقوام بانک قوامین بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
سمایه بانک سرمایه بازار اول بانكها و موسسات اعتباري
حکمت بانک حکمت ایرانیان بازار دوم بانكها و موسسات اعتباري
ونور اعتباری نور بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
توسعه اعتباری توسعه بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
وسالت بانک قرض الحسنه رسالت بازار پایه توافقی بانكها و موسسات اعتباري
شتران پالایش نفت تهران بازار دوم فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان پالایش نفت لاوان بازار دوم فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شراز پالایش نفت شیراز بازار دوم فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل نفت ایرانول بازار دوم فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس نفت پاسارگاد بازار دوم فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ تجهیزنیرویزنگان بازار پایه توافقی فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
دماوند تولید نیروی برق دماوند بازار دوم عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا تولید برق عسلویه مپنا بازار دوم عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور بازار اول عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
دماوند تولید نیروی برق دماوند بازار پایه توافقی عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بپاس بیمه پاسارگاد بازار اول بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر بیمه کوثر بازار دوم بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان بازار اول بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان بیمه آرمان بازار پایه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی بیمه دی بازار اول بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام شرکت بیمه اتکایی امین بازار دوم بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی بیمه رازی بازار پایه توافقی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری بیمه کارآفرین بازار پایه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد بیمه سرمد بازار پایه توافقی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین بیمه سینا بازار پایه توافقی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما بیمه سامان بازار اول بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین بیمه نوین بازار پایه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) بازار پایه توافقی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن بیمه میهن بازار دوم بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون بیمه تعاون بازار پایه توافقی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ بیمه حافظ بازار پایه توافقی بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آریان سرمایه گذاری پارس آریان بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین بازار پایه سرمايه گذاريها
گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بازار اول سرمايه گذاريها
وسبحان سرمایه گذاری سبحان بازار اول سرمايه گذاريها
ودانا سرمایه گذاری دانایان پارس بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
وکادو تکادو بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بازار اول سرمايه گذاريها
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بازار دوم سرمايه گذاريها
وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان بازار دوم سرمايه گذاريها
وجامی سرمایه گذاری جامی بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
وشمال س. چشم انداز توسعه شمال بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بازار پایه توافقی سرمايه گذاريها
کیسون شرکت کیسون بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا عمران و توسعه شاهد بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان بازار دوم انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ آ.س.پ بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود سرمایهگذاری مسکن زاینده رود بازار اول انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور سرمایه گذاری کوه نور بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان تامین مسکن جوانان بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران بازار پایه توافقی انبوه سازي، املاك و مستغلات
وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
سرچشمه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وکاسپین اعتباری کاسپین بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس سرمایه گذاری ارس صبا بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا احیاء صنایع خراسان بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق سرمایه گذاری وثوق امین بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا شرکت لیزینگ آریا دانا بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز لیزینگ رازی بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر سرمایه گذاری ارزش آفرینان بازار پایه توافقی واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
شتهران داروسازی تهران شیمی بازار پایه توافقی مواد و محصولات دارويي
کاسپین داروسازی کاسپین تامین بازار اول مواد و محصولات دارويي
دتولید داروسازی تولید دارو بازار اول مواد و محصولات دارويي
دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی بازار دوم مواد و محصولات دارويي
دحاوی الحاوی بازار پایه توافقی مواد و محصولات دارويي
پخش پخش البرز بازار دوم مواد و محصولات دارويي
دتهران داروسازی تهران دارو بازار پایه توافقی مواد و محصولات دارويي
کی بی سی شرکت کی بی سی بازار دوم مواد و محصولات دارويي
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک بازار دوم مواد و محصولات دارويي
دشیری شیرین دارو بازار پایه توافقی مواد و محصولات دارويي
دقاضی داروسازی شهید قاضی بازار پایه توافقی مواد و محصولات دارويي
توریل توکاریل بازار دوم حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا بازار دوم حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل ریل پردازسیر بازار دوم حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان بازار دوم حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بازار پایه توافقی حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام بازار پایه توافقی حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
غصینو صنعتی مینو بازار پایه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان بازار پایه توافقی محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک صنعتی بهپاک بازار پایه توافقی محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس بازار دوم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بازار پایه توافقی محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان بازار دوم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق بازار دوم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو شوکو پارس بازار پایه توافقی محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان کیوان بازار پایه توافقی محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غناب روغن نباتی ناب بازار پایه توافقی محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خدیزل بهمن دیزل بازار دوم خودرو و ساخت قطعات
خکاشا تولید خودرو سایپا کاشان بازار پایه توافقی خودرو و ساخت قطعات
خلیبل مالیبل سایپا بازار پایه توافقی خودرو و ساخت قطعات
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران بازار پایه توافقی خودرو و ساخت قطعات
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور بازار اول خودرو و ساخت قطعات
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی بازار اول هتل و رستوران
گکیش توریستی ورفاهی آبادگران کیش بازار پایه توافقی هتل و رستوران
گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس بازار پایه توافقی هتل و رستوران
سیستم همکاران سیستم بازار اول رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
فن آوا گروه فن آوا بازار پایه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا افرانت بازار اول رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی بازار دوم رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
پارتا مجتمعصنعتیآرتاویلتایر بازار پایه توافقی لاستيك و پلاستيك
پلوله گازلوله بازار پایه توافقی لاستيك و پلاستيك
پشاهن تولیدی پلاستیک شاهین بازار پایه توافقی لاستيك و پلاستيك
پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران بازار پایه توافقی لاستيك و پلاستيك
قاسم قاسم ایران بازار دوم خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
رفاه فروشگاه های زنجیره ای رفاه بازار پایه توافقی خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
سمتاز سیمان ممتازان کرمان بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
ساروج بین المللی ساروج بوشهر بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
سبزوا سیمان لار سبزوار بازار اول سيمان، آهك و گچ
سباقر سیمان باقران بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
کایگچ ایران گچ بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
سخواف سیمان مجد خواف بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
سلار شرکت سیمان لارستان بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
سخرم شرکت سیمان خرم آباد بازار پایه توافقی سيمان، آهك و گچ
خصدرا صنعتی دریایی ایران بازار پایه توافقی پيمانكاري صنعتي
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن بازار اول پيمانكاري صنعتي
کقزوی شیشه قزوین بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا بازار دوم ساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز ورزیران بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا شرکت مواد ویژه لیا بازار دوم ساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور فرآورده های سیمان شرق بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار بازار اول ساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا ایرانیت بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی شرکت فارسیت اهواز بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا ایتالران بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری آذریت بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی پرمیت بازار پایه توافقی ساير محصولات كاني غيرفلزي
حخزر کشتیرانی دریای خزر بازار دوم حمل و نقل آبي
حاریا کشتیرانی آریا بازار پایه توافقی حمل و نقل آبي
چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس بازار دوم محصولات كاغذي
چکارم کارتن مشهد بازار پایه توافقی محصولات كاغذي
چبسپا بسته بندی پارس بازار پایه توافقی محصولات كاغذي
تپکو تولید تجهیزات سنگین هپکو بازار پایه توافقی ماشين آلات و تجهيزات
لازما کارخانه های صنعتی آزمایش بازار پایه توافقی ماشين آلات و تجهيزات
لخانه لوازم خانگی پارس بازار پایه توافقی ماشين آلات و تجهيزات
تفیرو مهندسی فیروزا بازار پایه توافقی ماشين آلات و تجهيزات
تراک ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی بازار پایه توافقی ماشين آلات و تجهيزات
تپمپس تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) بازار پایه توافقی ماشين آلات و تجهيزات
اپرداز آتیه داده پرداز بازار دوم اطلاعات و ارتباطات
کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس بازار دوم استخراج زغال سنگ
کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود بازار دوم استخراج زغال سنگ
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال بازار دوم قند و شكر
قیستو شرکت قند بیستون بازار پایه توافقی قند و شكر
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد بازار دوم قند و شكر
قجام فرآوردههای غذایی وقندتربتجام بازار پایه توافقی قند و شكر
قاروم قند ارومیه بازار پایه توافقی قند و شكر
تجار گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان بازار پایه تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
بدکو فروشگاههای زنجیره ای دیوکس بازار پایه توافقی تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بازار دوم زراعت و خدمات وابسته
تلیسه دامداری تلیسه نمونه بازار دوم زراعت و خدمات وابسته
آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس بازار پایه توافقی زراعت و خدمات وابسته
آبین کشت و صنعت آبشیرین بازار پایه توافقی زراعت و خدمات وابسته
کورزی سرمایه گذاری کشاورزی ایران بازار پایه توافقی زراعت و خدمات وابسته
ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ بازار اول ساير واسطه گريهاي مالي
لکما کارخانجاتمخابراتیایران بازار پایه توافقی ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام گسترش صنایع پیام بازار پایه توافقی ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب بازار پایه توافقی ساخت محصولات فلزي
فسلیر سولیران بازار پایه توافقی ساخت محصولات فلزي
فبیرا بسته بندی ایران بازار پایه توافقی ساخت محصولات فلزي
فبستم صنایع بستهبندی مشهد بازار پایه توافقی ساخت محصولات فلزي
فجوش جوش و اکسیژن ایران بازار پایه توافقی ساخت محصولات فلزي
بایکا کارخانجات کابلسازی ایران بازار پایه توافقی ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
نیرو نیرو سرمایه بازار پایه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک کارخانجات کابل سازی تک بازار پایه توافقی ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کرد چینی کرد بازار پایه توافقی كاشي و سراميك
کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده بازار پایه توافقی كاشي و سراميك
بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد بازار پایه توافقی تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
تپولا مهندسی مرآت پولاد بازار پایه توافقی خدمات فني و مهندسي
تابا تابان نیرو سپاهان بازار پایه توافقی خدمات فني و مهندسي
خفولا خدمات فنی فولاد یزد بازار پایه توافقی خدمات فني و مهندسي
تکنار مجتمع معادن مس تکنار بازار پایه استخراج کانه هاي فلزي
نخوی کارخانجات نساجی خوی بازار پایه توافقی منسوجات
نتوس پشم بافی توس بازار پایه توافقی منسوجات
نشار کارخانجات پشمبافی افشار یزد بازار پایه توافقی منسوجات
چنوپا نیوپان 22 بهمن بازار پایه توافقی محصولات چوبي

برچسب: لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , لیست شرکتهای بورس به تفکیک صنعت , لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی , تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران , تعداد شرکت های بورس ایران , لیست شرکت های فرابورس , صنایع موجود در بورس , لیست شرکت های بورس اوراق بهادار , نماد شرکت ها , لیست صنایع بورسی , تعداد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار , تعداد شرکت های بورس ایران

The last comment and 13 other comment(s) need to be approved.
 • حسین بارمحمدی گفت:

  با سپاس از مطالب ارزشمندحضرتعالی.خداوند شماراعاقبت بخیر کند.اموزه های شما برای اشخاصی مانند این حقیر که به علت مشکلات جسمی قادر به حضور ذرمحضروکلاس عالی نمی باشندبی نهایت پرباروقبل تقدیر است.سلامت وسرافراز باشیدگلم .

 • نره ای گفت:

  لیست نماد و نام شرکت های بورس کامل نیست

 • محمدملائی گفت:

  ok

 • Fatima گفت:

  سلام خدمت شما جناب ثقفی خسته نباشید وممنون از اینکه اطلاعات خودتون رو نشرمیدهید.امام علی ع میفرمایند زکات علم نشر آن است احسنت به شما

 • سلمان محمدزاده گفت:

  با سلام و احترام من روی بسته رایگان آموزشی شما درخواست کردم و اطلاعات و نشانی پست الکترونیک خودرا دادم ولی بسته آموزشی برای من فرستاد نشد لطفا راهنمایی فرمایید.

  • با سلام
   ایمیل به شما ارسال شده است. لطفا بخش SPAM در ایمیل خودتون رو بررسی بفرمایید.
   با تشکر

 • معین گفت:

  سلام
  سهام آپ۱ با سهام آپ چ فرقی داره؟

 • پوريا گفت:

  با سلام
  پیشوند گ مربوط به چه گروه از صنایع هست؟ در بورس یه سابقه با گ بیشتر ندیدم . مربوط به گردشگری کیش. حالا یه عرضه اولی داریم به اسم گکوثر.چی هست؟

 • مهرداد گفت:

  سلام
  چند نماد در بورس فعال هستند؟

 • alinaser گفت:

  سلام
  برخی در نماد برخی شرکتها حرف ح اضافه شده و به عنوان سهام مجزا خرید و فروش می شود
  چه تفاوتی بین این دو می باشد؟
  مثلا تفاوت بین
  ورناح۱ با ورنا چیست ؟
  ونیروح۱ :
  والبرح۱ ؟

  با تشکر

  • با سلام.

   آنها نمادهای حق تقدم سهام است که گاهی به مدت ۲ ماه فعال می‌شود و وابسته به سهام اصلی است.
   برای اطلاعات بیشتر، مقاله افزایش سرمایه را بخوانید.

 • Jalal saebakhshian گفت:

  بورس

 • جلال سربخشیان گفت:

  بورس