دوره آنلاین تحلیل بنیادی سهام مدت زمان ۱۶ ساعت ویدئو (۱۳ جلسه) نوع دوره ویدئویی + پشتیبانی مدرس دوره  قیمت ۲،۲۷۰،۰۰۰ تومان ۱،۵۸۹،۰۰۰ تومان قیمت ...

دوره آنلاین تحلیلگری تکنیکالمدت زمان۳۱ ساعت ویدیوی کلاس واقعینوع دورهویدئویی + پشتیبانیقیمت۱،۹۵۰،۰۰۰ تومانزمان شروعبلافاصله پس از خریدمربیپشوتن مشهوری‌نژادپیش نیازنداردتضمین کیفیتبازگشت %100 وجه درصورت عدم رضایتسیستم ...

دوره ویژه ورود به بورسمدت زمان۱۳ ساعت (۵ جلسه - ۱۰ بخش)نوع دورهویدئویی + بروز رسانی رایگانقیمت۱،۳۵۰،۰۰۰ تومانزمان شروعبلافاصله پس از خریدمربیحامد ثقفیپیش نیازنداردتضمین کیفیتبازگشت ...

فیلتر‌نویسی به سبک حامد ثقفی بهترین روش برای سرعت بخشیدن به تحلیل و گلچین کردن سهام‌های مستعد رشد آیا برای گلچین کردن بازار همواره مشکل ...