دوره ویژه ورود به بورس (فیلم توضیحات):اگر این فیلم را نبینید احتمالا روزهای بعد ضرر می کنید… می‌توانید از ۵ دقیقه دیگر کلاس را شروع کنید...!دوره ...

ادامه مقاله