عرضه اولیه این هفته بورس - اردیبهشت ۱۴۰۳عرضه اولیه این هفته اردیبهشت ۱۴۰۳ و امروز به‌همراه لیست عرضه اولیه های جدید شرکت‌ها که قرار است به زودی ...

عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه به چه چیزی گفته می‌شود؟ این عرضه‌ها به چه روش‌هایی انجام می‌شوند؟ چرا استقبال از این عرضه‌ها بالا است؟کمتر ...