عرضه اولیه این هفته بورس عرضه اولیه این هفته و امروز به‌همراه لیست عرضه اولیه های جدید شرکت‌ها که قرار است به زودی عرضه شوند را مشاهده ...

عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه به چه چیزی گفته می‌شود؟ این عرضه‌ها به چه روش‌هایی انجام می‌شوند؟ چرا استقبال از این عرضه‌ها بالا است؟کمتر ...