فیلتر‌نویسی به سبک حامد ثقفیبهترین روش برای سرعت بخشیدن به تحلیل و گلچین کردن سهام‌های مستعد رشدآیا برای گلچین کردن بازار همواره مشکل داشته‌اید؟آیا حجم زیاد شرکت‌های مختلف، شما را پریشان کرده‌است ...

ادامه مقاله