پویا بهایی‌پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
من در بازارهای مالی سود نمی‌کنم بلکه زندگی می‌کنم. نتیجه تمامی مطالعه و تحقیقات من در این حوزه به همین یک جمله خلاصه می‌شود. تا به آن‌جا رسید دانشم که همی بدانم که نادانم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
>