فرزاد فخری‌زاده

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
من عاشق موسیقی هستم و عاشق بازار سرمایه. در زیباترین قطعات موسیقی نت‌ها فقط بالا نمی‌روند. بلکه بالاها و پایین‌ها است که یک قطعه را شورانگیز می‌کند. در بورس نیز نوسان قیمت است که بازار را جذاب می‌کند.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]