شاخص S&P 500 مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است. این شاخص بر اساس ارزش‌گذاری 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا محاسبه می‌شود. S&P یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش ...

ادامه مقاله