در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی ...

ادامه مقاله

آیا فارکس می‌تواند سودآور باشد؟آیا فارکس را می‌توان به‌عنوان یک شغل در نظر گرفت؟ و یا آیا فارکس می‌تواند سودآور باشد؟امروزه با شرایط اقتصادی کشور، هر روز به تعداد کسانی که به‌سمت ...

ادامه مقاله