در مقالات گذشته در ارتباط با قانون عرضه و تقاضا با هم صحبت کردیم. گفتیم که طبق این قانون با افزایش قیمت یک کالا، میزان تقاضا برای آن پایین می‌آید. اما آیا ...

ادامه مقاله