بعد از سال 2014 تعداد کوین‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند هر روز بیشتر از دیروز شده است. چین لینک (ChainLink) یکی از این ایده‌هایی بود که بسیار مورد توجه ...

ادامه مقاله