دنیای بلاکچین و ارزهای دیجیتال، دنیایی پر از پیچیدگی‌های زیاد است. گاهی اسم فورک را در بازار ارزهای دیجیتال زیاد شنیده‌ایم. اما مفهوم فورک در ارزهای دیجیتال و تاثیر آن‌ها بر بلاکچین ...

ادامه مقاله