نسیم طالب را بیشتر با کتاب قوی سیاه می‌شناسند. کتابی که درک ما از بازارهای مالی، اقتصاد و حتی زندگی را متحول می‌کند. کتاب پوست در بازی هم به قلم همین نویسنده ...

ادامه مقاله