نمی‌دانم رمان مشهور غرور و تعصب را خوانده‌اید یا نه. ماجرای خانواده بنت و دخترانش، و البته خواستگارهای ثروتمند آن‌ها.شاید بارها شنیده باشید که برای موفقیت در بورس باید کتاب‌هایی در زمینه ...

ادامه مقاله

تصویری که ما از یک فرد موفق داریم، شخصی است که تا دیروقت بیدار است و کار می‌کند، و صبح قبل از همه بیدار می‌شود. فردی بدون استراحت و بدون خواب کافی، ...

ادامه مقاله