همانطور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی میکنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک ...

ادامه مقاله