ریسک چیست؟ و چه تعریفی از آن در ذهن دارید؟ بسیاری از مردم درک درستی از این کمله ندارند. این حرف را با اطمینان می‌گویم. منظورم چیست! اگر به شما بگویم دمای ...

ادامه مقاله

تقریبا تمام دوستانم، هر روز از من می‌پرسند چه بخریم و معمولا از جواب من دلخور می‌شوند: «نمی‌دانم» «چطور می‌شود ندانی؟ مگر خودت سهم نداری؟ همان‌ها را به ما هم بگو.» واقعیت ...

ادامه مقاله

نسیم طالب را بیشتر با کتاب قوی سیاه می‌شناسند. کتابی که درک ما از بازارهای مالی، اقتصاد و حتی زندگی را متحول می‌کند. کتاب پوست در بازی هم به قلم همین نویسنده ...

ادامه مقاله