پیام‌های متنوعی از طرف ناظر بازار مبنی بر بسته شدن سهام یک شرکت به‌دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و یا دیگر مجامع، به صفحه‌های کاربری سهامداران ارسال می‌شود. بسیاری از افراد ...

ادامه مقاله