آیا تا به‌ حال برایتان پیش‌آمده که تصمیم‌های عجیبی بگیرید. چه عواملی بر تصمیم‌های ما تاثیر‌گذار هستند؟ عوامل محیطی و خطاهای ادراکی بسیاری وجود دارد که بر تصمیمات ما اثر می‌گذارند، چه ...

ادامه مقاله