احتمالا شما هم شرکت‌های متعددی را با نام‌های عجیب و غریب مثل شرکت حاج رضا و پسران یا شرکت برادران امینی به جز امیر دیده‌اید. قبل‌ترها وقتی با این قبیل اسم‌ها مواجه ...

ادامه مقاله