عرضه اولیه‌های سال 1398 و سود قابل‌توجه آن‌ها، نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. به‌طوری که شاهد رشد چشم‌گیر تعداد کدهای بورسی بودیم. عرضه سهام عدالت و امکان ...

ادامه مقاله