ممکن است در بدو ورود به بازار و یا در بررسی‌های روزانه خود بارها شنیده باشید که حقوقی یک سهم در حال جمع کردن آن سهم در قیمت‌های پایین است. حتی در ...

ادامه مقاله