در گذشته کمتر کسی به آینده بورس ایران امیدوار بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است، به‌طوری که بورس تهران مخصوصا در دوسال گذشته به یکی از پرحاشیه‌ترین بازارهای مالی ایران تبدیل ...

ادامه مقاله