آموزش بورس از صفرقیمت: ۱۴۵٬۰۰۰ تومانهم اکنون رایگانآموزش بورس و یادگیری تکنیک های معامله گری امریست که خیلی ها تمایل به یادگیری آن دارند. اما اجازه دهید در ابتدا به یک سوال پاسخ ...

ادامه مقاله

در بازار منفی چه کنیم؟ بفروشیم و برویم سراغ بازار مسکن؟ پول جدید اضافه کنیم؟ هر کس استراتژی سرمایه‌گذاری یا معاملاتی خاص خود را دارد. تعداد این استراتژی‌ها کم نیستند. اما هدف ...

ادامه مقاله