نظریه پشیمانی را حتماً تجربه کرده اید! در جمعی نشسته‌اید. نظرهای مختلفی در ارتباط با بورس و اوراق بهادار می‌شنوید. یکی از دوستانتان سهم ایکس را معرفی می‌کند و می‌گوید احتمالا فردا ...

ادامه مقاله

هر انسان چند مغز دارد؟ خب معلوم است دیگر، یک مغز! اما دنیل کانمن، برنده جایزه نوبل، در کتاب تفکر سریع و کند نشان داد که هر کدام از ما دو مغز ...

ادامه مقاله

برای همه ما پیش می‌آید که در روزهای مثبت، حسرت بخوریم که نمی‌توانیم سهم‌های دلخواه خود را بخریم، اما فقط چند روز بعد، در روزهای منفی، آرزو کنیم که ای ‌کاش راهی ...

ادامه مقاله

در مبحث قبلی از روانشناسی بازار و معامله‌گری، ابتدا هیجانات بازار را که بر روی یک رفتار معامله‌گر تاثیر می‌گذارند، شناختیم. بعد فهمیدیم که روندهای صعودی چگونه ایجاد می‌شوند و در طول ...

ادامه مقاله

شاید فکر کنیم که به اندازه کافی تحلیل بلدیم، رفتار بازار را به خوبی می‌شناسیم و با تجربه‌ای که داریم، قادر هستیم همیشه بهترین انتخاب‌ها را داشته باشیم. اما هر چه باشد ...

ادامه مقاله