آیا رمزنگاری در ارزهای دیجیتال در برابر رایانه های کوانتومی ایمن هستند؟ رمزنگاری در لغت به معنی انجام فرایندی به جهت مخفی‌سازی یک پیام در داخل یک داده کدگذاری شده برای ارسال ...

ادامه مقاله