2020/10/17بازارهای جهانی سهامبازارهای جهانی در هفته قبل پرنوسان بودند. نتایج مذاکرات وزیر خزانه‌داری آمریکا با سخنگوی مجلس نمایندگان، بر سر حجم بسته حمایت مالی به بن‌بست رسید. لذا برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند ...

ادامه مقاله