نظریه بازی‌ها یکی از ایده‌های انقلابی در تفکر استراتژیک است. از عالم سیاست گرفته تا بورس، همه و همه از این نظریه تاثیر گرفته‌اند. به این وضعیت فکر کنید: شما به همراه ...

ادامه مقاله