خرید عرضه های اولیه را از دست ندهید! جمله ای که اکثر افرادی که تازه وارد بازار سرمایه می‌شوند، شنیده اند. این روزها، تقریبا هر هفته یک یا دو عرضه اولیه داریم ...

ادامه مقاله