بورس یک دنیای متنوع است. شبیه به بازی‌های کامپیوتری جهان‌باز که در آن می‌توانید هر کاری بکنید و به پایان‌های متفاوت برسید. به همین دلیل سرمایه‌گذاری موفق تنها یک فرمول ندارد.وارن بافت ...

ادامه مقاله

2020/10/31 بازارهای جهانی سهام بازارهای جهانی قطعاً این هفته تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خواهد بود. ضمن این‌که رای‌گیری از هفته پیش آغاز شده، این هفته می‌تواند برای بازارهای جهانی سرنوشت‌ساز ...

ادامه مقاله