بازارهای جهانی سهامشاخص دلار آمریکا همچنان روند مبهمی دارد. اما سنتیمنت بلندمدت آن نشان از روند نزولی دارد. شاخص‌های بورس آمریکا نیز در هفته گذشته به همین شکل عکس‌العمل نشان دادند. با ...

ادامه مقاله

2020/11/08 بازارهای جهانی سهام بازارهای جهانی (شاخص‌های آتی و تاثیرگذار) این هفته، همه مثبت بودند. انتخابات آمریکا (ریاست جمهوری) با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت برگزار شد و بایدن توانست با ...

ادامه مقاله

2020/10/31 بازارهای جهانی سهام بازارهای جهانی قطعاً این هفته تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خواهد بود. ضمن این‌که رای‌گیری از هفته پیش آغاز شده، این هفته می‌تواند برای بازارهای جهانی سرنوشت‌ساز ...

ادامه مقاله

گریگوری منکیو در فصل اول کتاب کلیات علم اقتصاد به تشریح اصول اقتصاد می‌پردازد. اصولی که تقریبا تمام بدنه این علم را می‌سازد. طبیعی است که این ده اصل، مقدمه‌ای بر این ...

ادامه مقاله