تاکنون ممکن است از خود زیاد پرسیده باشید، وقتی سهمی وضعیت بنیادی مناسبی دارد، چرا باید آن را فروخت؟ یا اینکه چرا بعضی از افراد در صف فروش سهمی می‌نشینند که قیمت ...

ادامه مقاله

شما حاضرید برای یک شاخه گل لاله چقدر پول پرداخت کنید؟ 10 هزار تومان؟ 100 هزار تومان؟ در قرن 17م در هلند، با چند شاخه گل لاله می‌توانستید یک خانه بزرگ بخرید! ...

ادامه مقاله