شاید شما هم واژه اخزا را شنیده باشید، اما به درستی ندانید که این اوراق چه هستند و چطور معامله می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید، دو رکن اساسی و جدا نشدنی بازار ریسک ...

ادامه مقاله