تقریبا تمام دوستانم، هر روز از من می‌پرسند چه بخریم و معمولا از جواب من دلخور می‌شوند: «نمی‌دانم» «چطور می‌شود ندانی؟ مگر خودت سهم نداری؟ همان‌ها را به ما هم بگو.» واقعیت ...

ادامه مقاله