پنجاه و نهمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر 2020 مصادف با 13 آبان 1399 انجام می‌شود. ترامپ به‌عنوان نماینده حزب جمهوری‌خواه و بایدن به‌عنوان نماینده حزب دموکرات، هر کدام بیشترین ...

ادامه مقاله