آیا تاکنون تصمیم‌هایی سریع، ناگهانی و بدون تفکر گرفته‌اید؟ نتیجه تصمیمات عجله‌ای شما چگونه است؟ ممکن است بارها اصطلاح " عجله کار شیطان است" را شنیده باشید. از کودکی همواره گفته شده ...

ادامه مقاله