فیلتر‌نویسی به سبک حامد ثقفی فیلترنویسی به سبک حامد ثقفی بهترین روش برای سرعت بخشیدن به تحلیل و گلچین کردن سهام‌های مستعد رشد آیا برای گلچین کردن بازار همواره مشکل ...

ادامه مقاله