حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟

“با چقدر پول می‌توان وارد بازار بورس شد؟” از @TalareBourse توسط Hamed Saghafi. منتشرشده: 2016. قطعه 9. سبک: Education.